Witamy na naszej stronie

Budynek szkołyNiepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” działa w Chełmie od roku 2004, oferując bogatą i różnorodną ofertę dydaktyczno-wychowawczą. Jest niewielką niepubliczną placówką specjalizującą się w pracy z uczniami o indywidualnych potrzebach edukacyjnych. Obejmuje pełen zakres szkoły podstawowej oraz oddział przedszkolny dla dzieci 5-6-letnich.

Nasza szkoła jest placówką integracyjną, która poza przekazywaniem wiedzy uświadamia uczniom jak ważna jest odpowiedzialność za drugiego człowieka, życzliwość i tolerancja. Dbamy o to, by szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla ucznia, w którym panuje rodzinna domowa atmosfera a uczniowie mogą kształcić się w warunkach umożliwiających pełny harmonijny rozwój.

Szkoła Razem zaprasza